fbpx
Този уебсайт е собственост на сдружение „АСОРИ“ . Сдружението може да промени съдържанието на сайта си без предизвестие. Сайтът е създаден за предоставяне на обща информация за партньорите и услугите, предлагани от сдружение АСОРИ. Достъпът до този сайт е безплатен. Разходите за свързване в Интернет са за сметка на Потребителя и са предмет на ценовите планове на съответния интернет доставчик и телекомуникационни услуги. Получавайки достъп до този уеб сайт и публикуваните на него материали и информация, вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и приели Общите условия за ползване.

Авторско право

Информационните материали, снимки и други изображения, публикувани на този сайт, както и неговият графичен дизайн, са обект на авторско право, съгласно Закона за авторското право и сродните му права. Те могат да се използват свободно само в случаите и за целите, посочени в Закона, при условие, че това не пречи на безпроблемната работа на сайта и не накърнява законните интереси на сдружение АСОРИ или неговите парнтьори.

Ограничение на отговорността и свързани уеб страници

Сайтът е предназначен да предостави на клиентите на сдружение АСОРИ опростен достъп до информация, свързана с предлаганите от сдружението услуги и условията за тяхното използване. Ние се стремим да гарантираме, че публикуваните данни са пълни и актуални. Въпреки това, когато използвате сайта, вие трябва да имате предвид, че предоставената информация: може да не е пълна и точна; не представлява правен, инвестиционен или друг вид съвет или препоръка. Ако имате нужда от такава, трябва да потърсите съвет от компетентен експерт в съответната област; може да съдържа препратки към други сайтове, които сдружение АСОРИ не контролира по никакъв начин и следователно не носи отговотност за точността на данните, публикувани на тях.

Сдружение „АСОРИ“ не носи отговорност за каквито и да е вреди, понесени или загубени печалби в резултат на неточна информация, публикувана на сайта или на някой от сайтовете, към който настоящият препраща или когато каквато и да е публикувана информация погрешно е била разтълкувана, като препоръка за инвестиция и/или като правен съвет и др.

Сдружение „АСОРИ“ не носи отговорност за възстановяване на заплатените вече суми от Участниците в организираните от сдружението събития при възникнали форсмажорни обстоятелства като земетресение, природни бедствия, война, заплаха от терористичен акт и др. обстоятелства, произлизащи от независещи от сдружението причини, които възпрепятстват провеждането на даденото събитие.

Сдружение „АСОРИ“ не носи отговорност за щети или наранявания на хора или имущество по време на събитията, които организира.

Сдружение „АСОРИ“ не носи отговорност за индиректни или последващи загуби, следствие на участието на участниците в организираните от сдружението събития.

Сдружение „АСОРИ“ не носи отговорност при загуба, кражба и/или щети върху личните вещи на участниците в организираните от сдружението събития.

Сдружение „АСОРИ“ си запазва правото да променя програма, състав на лектори и артисти, както и локация на всички събития, от първоначално обявените такива.

Сдружение АСОРИ има за цел да органичи доколкото е възможно всякакви трудности, които биха могли да възникнат при използването на сайта. Въпреки това, ние не можем да гарантираме и не носим отговорност за случаи на прекъсване на достъпа и използване на информацията поради несъвместимост на компютърни програми, технически проблеми и др.

Фирмата си запазва правото да прекрати всяка връзка или свързана програма по всяко време. Сдружение АСОРИ не гарантира гладък и непрекъснат достъп до този уебсайт.

Поверителност

Гаранция за неприкосновеност на информация, съдържаща лични данни

Защитата на личните данни на посетителите на този уебсайт се регулира от Политиката за защита на личните данни на сдружение АСОРИ, публикувана в секцията за поверителност на този сайт.

Този сайт съдържа специални връзки (връзки, хипервръзки, банери) към други уебсайтове, които се управляват или от партньори на сдружението или от трети страни. Когато посетител на този сайт избере да натисне върху връзките към сайтове на трети страния, сдружението не носи отговорност при никакви обстоятелства за правилата и условията за управление и защита на личните данни, приложими на свързаните уебсайтове. Посетителите на нашия уебсай имат достъп до свързани с тях данни и имат право да възразят срещу обработването на тези данни.

Политика за използване на бисквитки

Всички правила и информация за „Бисквитки” са публикувани в раздела „Политика за бисквитки” на този уебсайт.